Služby › Polohopisné a výškopisné zaměření situace

Účelové mapy tvoří spolu s mapami tématickými kategorii map s nadstandardním obsahem oproti mapě katastrální. O mapách tématických hovoříme v případě speciálních map středních a malých měřítek. Tématické mapy jsou tématem, které přesahuje rámec mapování jako takového a zabývá se jimi především kartografie. Mapami účelovými jsou vždy mapy velkých měřítek, které obsahují kromě základních prvků i další obsah podle účelu pro jaký vznikly. Používají se pro plánovací, projektové, provozní, evidenční, dokumentační a další účely. Účelové mapy vznikají převážně přímým měřením v terénu.

Ukázky účelových map:
zaměření situace
zaměření situace
zaměření situace
zaměření situace
» zpět
logo
© 2009, Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. - Gefis
gefis@gefis.cz
+420 777 105 042
sídlo: Valašské Meziříčí
provozovna: Švábenice