Služby › Pozemní fotogrammetrie

Pozemní fotogrammetrie nachází uplatnění v mnoha oborech, zejména však ve stavebnictví, kde je využívána pro:
 • Kontrolní měření geometrických parametrů stavebních dílů a konstrukcí
 • Zatěžkávací zkoušky
 • Měření deformací konstrukcí např. střešní konstrukce
 • Výkresy fasád
 • Měření sesuvů
 • Stanovení plochy povrchu stavební konstrukce
 • Stanovení kubatur skládek sypkých materiálů
 • Kalibrace velkoprostorových nádrží a zásobníků
 • Rekonstrukce výkresové dokumentace poškozeného objektu z archívních snímků
 • Digitální modely terénu a povrchu
 • Kontrolní měření průjezdných profilů na železnici a podzemních dráhách.

Velmi častým případem je vyhotovení výkresů fasád.

Ukázka fotogrammetrie:
zaměření situace
» zpět
logo
© 2009, Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. - Gefis
gefis@gefis.cz
+420 777 105 042
sídlo: Valašské Meziříčí
provozovna: Švábenice