Služby › Geometrické plány

Geometrický plán je technický podklad pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám a je podkladem pro provedení změn v souboru geodetických a popisných informací. To znamená že se vyhotovuje tehdy, když na části pozemku dojde ke změně, kterou je třeba zapsat a zakreslit v katastru nemovitostí.

Geometrický plán je potřeba v těchto případech:
  • při změně hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky
  • rozdělení pozemku
  • v případě změny hranice pozemku
  • pro vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru
  • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu
  • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
  • upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
  • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Při objednávce geometrického plánu je třeba vždy uvést okres, katastrální území a parcelní číslo pozemku, na kterém se bude geometrický plán vyhotovovat. Práci geodeta může urychlit případně starší dokumentace, která se dotčených pozemků týká.

Ukázky geometrického plánu:
geometrický plán
geometrický plán
geometrický plán
geometrický plán
geometrický plán
» zpět
logo
© 2009, Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. - Gefis
gefis@gefis.cz
+420 777 105 042
sídlo: Valašské Meziříčí
provozovna: Švábenice